"What is new?"

19. aug, 2020
ESUR/ESUI consensus statements on multi-parametric MRI for the detection of clinically significant prostate cancer: quality requirements for image acquisition, interpretation and radiologists’ training

Key Points:
• Multi-parametric MRI in the diagnostic pathway of prostate cancer has a well-established upfront role in the recently updated European Association of Urology guideline and American Urological Association recommendations.
• Suboptimal image acquisition and reporting at an individual level will result in clinicians losing confidence in the technique and returning to the (non-MRI) systematic biopsy pathway. Therefore, it is crucial to establish quality criteria for the acquisition
and reporting of mpMRI.
• To ensure high-quality prostate MRI, experts consider checking and reporting of image quality mandatory. Prostate radiologists must attend theoretical and hands-on courses, followed by supervised education, and must perform regular self- and external performance assessments.

19. aug, 2020
Vernieuwde Module Diagnostiek Prostaat Kanker


Alle mannen met verdenking op prostaatkanker moeten nu eerst een goede MRI krijgen. Daarna wordt er pas bij een afwijkende MRI, of bij sterke verdenking op een agressieve prostaatkanker weefselprikken afgenomen.

Dankzij nieuwe studies en publicaties is er voldoende bewijs gevonden om MRI een belangrijke plaats te geven in de vernieuwde module van de Nederlandse richtlijn voor prostaatkanker. Deze vernieuwde module is door alle specialistische beroepsgroepen goedgekeurd.

Text van de vernieuwde module:

Algemene aanbevelingen over prostaat MRI-diagnostiek

Gebruik prostaat MRI niet als een eerste middel voor screening (toelichting: "dus eerst een PSA-test")

Committeer aan de meest recente PI-RADS richtlijnen voor prostaat MRI acquisitie en interpretatie, en evalueer MRI resultaten in multidisciplinair verband met pathologie correlatie.
- Aanbevelingen in biopsie-naïeve mannen

Verricht een MRI alvorens een prostaat biopsie (toelichting: weefselprikken) te verrichten.

Combineer gerichte met systematische biopten wanneer de MRI positief is (PI-RADS≥3). (Toelichting: het aantal (extra) systemische is afhankelijk van de kwaliteit van degene die prikt. Met een goede prikker zijn er geen of weinig extra weefselprikken nodig).Overweeg systematische biopten achterwege te laten, in gezamenlijke besluitvorming met patiënt, wanneer prostaat MRI negatief is (PI-RADS ≤ 2), en het risico op agressief prostaatkanker laag is.-Aanbevelingen in mannen met een eerder negatieve systematische prostaat biopsie

Verricht een MRI alvorens een prostaat biopsie te verrichten.Verricht gerichte biopten wanneer prostaat MRI positief is (PI-RADS ≥ 3).Verricht systematische biopsie, in gezamenlijke besluitvorming met patiënt, wanneer prostaat MRI negatief is (PI-RADS ≤ 2), en het risico op agressief prostaatkanker hoog is.19. aug, 2020

Deze oude wijsheden kwam ik op het internet tegen.
Ze zijn bijna alle ook nu van toepassing op Corona, behalve het "gorgelen" dan.