19. aug, 2020

30-01-2020: Vernieuwde Module Diagnostiek Prostaat Kanker: MRI in de Nederlandse Richtlijn

Vernieuwde Module Diagnostiek Prostaat Kanker


Alle mannen met verdenking op prostaatkanker moeten nu eerst een goede MRI krijgen. Daarna wordt er pas bij een afwijkende MRI, of bij sterke verdenking op een agressieve prostaatkanker weefselprikken afgenomen.

Dankzij nieuwe studies en publicaties is er voldoende bewijs gevonden om MRI een belangrijke plaats te geven in de vernieuwde module van de Nederlandse richtlijn voor prostaatkanker. Deze vernieuwde module is door alle specialistische beroepsgroepen goedgekeurd.

Text van de vernieuwde module:

Algemene aanbevelingen over prostaat MRI-diagnostiek

Gebruik prostaat MRI niet als een eerste middel voor screening (toelichting: "dus eerst een PSA-test")

Committeer aan de meest recente PI-RADS richtlijnen voor prostaat MRI acquisitie en interpretatie, en evalueer MRI resultaten in multidisciplinair verband met pathologie correlatie.
- Aanbevelingen in biopsie-naïeve mannen

Verricht een MRI alvorens een prostaat biopsie (toelichting: weefselprikken) te verrichten.

Combineer gerichte met systematische biopten wanneer de MRI positief is (PI-RADS≥3). (Toelichting: het aantal (extra) systemische is afhankelijk van de kwaliteit van degene die prikt. Met een goede prikker zijn er geen of weinig extra weefselprikken nodig).Overweeg systematische biopten achterwege te laten, in gezamenlijke besluitvorming met patiënt, wanneer prostaat MRI negatief is (PI-RADS ≤ 2), en het risico op agressief prostaatkanker laag is.-Aanbevelingen in mannen met een eerder negatieve systematische prostaat biopsie

Verricht een MRI alvorens een prostaat biopsie te verrichten.Verricht gerichte biopten wanneer prostaat MRI positief is (PI-RADS ≥ 3).Verricht systematische biopsie, in gezamenlijke besluitvorming met patiënt, wanneer prostaat MRI negatief is (PI-RADS ≤ 2), en het risico op agressief prostaatkanker hoog is.